Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

TCVN ISO 9001

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang năm 2018

(08:51 | 07/11/2018)

Phạm Khương