Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

TCVN ISO 9001

Xem với cỡ chữAA

Kế hoach xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 38 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018

(09:56 | 05/10/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Ke hoach trien khai ISO 9001-2015 cho 38 xa.pdf