Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

TCVN ISO 9001

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quôc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2018

(09:51 | 05/10/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Quyet dinh phe duyet ke hoach kiem tra ISO nam 2018.pdf