Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Một cửa điện tử

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2019

(09:59 | 11/12/2019)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 28_BC-VP.signed.pdf