Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Một cửa điện tử

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 9 năm 2019

(09:01 | 10/09/2019)

Tin: Minh Thà

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 20_BC-TNTKQ.signed.pdf