Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Một cửa điện tử

Xem với cỡ chữAA

Năm 2018 Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận 3.446 hồ sơ

(13:43 | 27/12/2018)

Ngay từ đầu năm 2018, công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, từ đó, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch đề ra.

Quang cảnh: Bộ phận Một cửa trả hồ sơ cho người dân tại Phòng Một cửa của UBND huyện Kiên Hải.


Theo đó, tiếp tục áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008. Đồng thời tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đưa vào vận hành hệ thống một cửa điện tử cấp huyện...Đồng thời, công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả, tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tại huyện từ đầu năm đến nay là 3.446 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn là 3.441 tỷ lệ đạt 99,07% (Còn 31 hồ sơ lĩnh vực đất đai và 01 hồ sơ lĩnh vực xây dựng còn trong hạn chuyển sang tháng sau giải quyết). Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tại xã là 13.736 hồ sơ, tổng số giải quyết đúng hẹn là 13.736/13.736 hồ sơ, đạt 100%. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đạt 100%. Từ đó, đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng lên trách nhiệm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển tại địa phương./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ