Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Một cửa điện tử

Xem với cỡ chữAA

Nghị định số 61/201/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

(09:57 | 08/10/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Nghi dinh 61 về thuc hien co che mot cua, mot cua lien thong trong giai quyet TTHC.pdf