Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Một cửa điện tử

Xem với cỡ chữAA

Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

(09:51 | 08/10/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Quyet dinh ban hanh ke hoach thuc hien Nghi dinh 61 ve thuc hien mot cua lien thong 2018.pdf