Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin địa phương

Xem với cỡ chữAA

Xã Lại Sơn sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

(21:04 | 03/01/2020)

Đảng ủy xã Lại Sơn vừa tổ chức hội nghị biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết chuyên đề 2019

Quang cảnh: hội nghị biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết chuyên đề 2019


Trong những năm qua, Đảng ủy đã tập trung triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên về học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời cụ thể hóa thành Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 02/11/2016 của Đảng ủy, từ đó các chi bộ trực thuộc cụ thể hóa và triển khai thực hiện trong cán bộ, đảng viên một cách thường xuyên và hiệu quả. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên tiếp thu, học tập đều đạt trên 98% và xây dựng bản cam kết rèn luyện, phấn đấu đạt 100%. Theo đó, qua 04 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, toàn xã có 24 mô hình đăng ký học tập và làm theo Bác như: Chi bộ Công an thực hiện tốt nội dung “Xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động phong trào “Hủ gạo tình thương” trong hội viên và quần chúng nhân dân để hỗ trợ gạo ăn hàng tháng cho hộ nghèo trên địa bàn xã, Chi hội Cựu Chiến binh ấp Bãi Nhà A, ấp Thiên Tuế và ấp Bãi Bấc thành lập được đội tham gia bảo vệ an ninh trật tự và làm tốt công tác hoà giải mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân ở Tổ nhân dân tự quản. Chi bộ Công an phối hợp với các ấp xây dựng ấp đạt danh hiệu ấp an toàn về an ninh trật tự.


Năm 2020, Đảng ủy tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Tích cực học tập, nâng cao ý thức, tự giác tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác gắn với phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đưa việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, thành một mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng thời, Cấp ủy thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai, học tập đối với các tổ chức đảng và đảng viên về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch học ập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề 2019.

 


Quang cảnh: Ông Dương Đình Bắc, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã tặng Giấy biểu dương cho các cá nhân tại hội nghị sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 


Dịp này, Đảng ủy xã Lại Sơn đã biểu dương cho 39 cá nhân có thành tích tốt trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019./.
 

Tin và ảnh: Bé Ba - Đảng ủy Lại Sơn