Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin địa phương

Xem với cỡ chữAA

HĐND xã Hòn Tre khai mạc kỳ họp lần thứ 14

(09:23 | 31/12/2019)

HĐND xã Hòn Tre vừa tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ 14, khóa VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhằm xem xét báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân xã năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo các hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân xã năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.

Quang cảnh: Khai mạc kỳ họp HĐND xã Hòn Tre, lần thứ 14, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Theo đó, tại kỳ họp các đại biểu nghe đại diện đại biểu HĐND huyện thông qua kết quả kỳ họp thứ lần 10 HĐND huyện, kỳ họp Hội đồng nhân dân xã lần thứ 14, để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND xã, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND xã. Thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Thường trực HĐND trình bày báo cáo kết quả giám sát việc trả lời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ 14 và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. Tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã trong năm 2020. 


Bên cạnh đó, còn xem xét tờ trình về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tờ trình về thực hiện thu chi ngân sách năm 2020, quyết nghị thông qua 03 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 và tổ chức các kỳ họp trong năm 2020.  

 


Quang cảnh: Đồng chí Tạ Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, phát biểu khai mạc tại kỳ họp


Phát biểu khai mạc kỳ họp ông Tạ Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nói “Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tham gia đầy đủ phiên họp, dành nhiều thời gian nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, đồng thời trên cơ sở điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị mình, tích cực tham gia, bổ sung hoàn chỉnh các nội dung báo cáo, tờ trình tại kỳ hợp để nghị quyết của HĐND xã thông qua kỳ họp lần này có tính khả thi cao”. 


Được biết, thời gian làm việc của kỳ họp thứ 14 HĐND xã Hòn Tre, khóa VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 làm việc trong 01 ngày. Các đại biểu đã biểu quyết 03 nghị quyết như: nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 và nghị quyết về tổ chức các kỳ họp trong năm 2020./.
 

Tin và ảnh: Lý Minh