Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin địa phương

Xem với cỡ chữAA

Lại Sơn tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019

(09:15 | 31/12/2019)

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lại Sơn vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và đề ra Nghị quyết năm 2020. 

Quang cảnh: Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và đề ra Nghị quyết năm 2020


Trong năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỷ lệ đảng viên tiếp thu, học tập đạt 98,52%, tỷ lệ đảng viên tham gia tiếp thu các nghị quyết đạt 98,52%, đạt 100,5% nghị quyết. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội đảng viên chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tổ chức hội nghị kiểm điểm cán bộ chủ chốt trước dân, hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá cán bộ năm 2019. Đồng thời, công tác phát triển đảng viên cũng được quan tâm, trong năm đã phát triển được 09 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn xã hiện nay là 142 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện tốt theo kế hoạch, đã hoàn thành 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát của cấp ủy. 

 

Bên cạnh đó, về khai thác hải sản trong năm ngư dân đã khai thác đạt 16,542 tấn hải sản các loại đạt 96,77% so với kế hoạch, nuôi trồng thủy sản hiện toàn xã có 68 hộ nuôi với 106 bè 263 lồng, tăng 05 hộ 08 bè 31 lồng so với cùng kỳ năm trước,  ước xuất bán 76 tấn cá thương phẩm các loại, giá trị ước tính gần 11 tỷ đồng, đạt 190% kế hoạch. Về công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được quan tâm, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt một số kết quả, trong đó tập trung giải quyết các vụ khiếu kiện của công dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã...


Với những kết quả đạt được trong năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2020 như: Tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ xã đề. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phấn đấu 98% trở lên đảng viên, 80% đoàn viên, hội viên được tiếp thu, học tập nghị quyết. Có 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và tham gia sinh hoạt đảng. Trong năm kết nạp mới 10 đảng viên. Bên cạnh đó, phấn đấu sản lượng khai thác hải sản đạt từ 15.000 tấn trở lên, giá trị sản xuất đạt 1.036 tỷ đồng; sản lượng nuôi trồng 40 tấn, giá trị sản xuất đạt 70 tỷ đồng. Phấn đấu thực hiện xã nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế du lịch; tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi đầu tư các dự án đã được quy hoạch trên địa bàn xã đảo, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao chất lượng ấp an toàn về an ninh trật tự, Tổ Nhân dân tự quản không tội phạm và tệ nạn xã hội nhất nhất là ma túy./.
 

Tin và ảnh: Bé Ba - Đảng ủy Lại Sơn