Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải hội nghị Đảng bộ Quân sự huyện phiên cuối năm 2019

(21:22 | 03/01/2020)

Đảng ủy Quân sự huyện vừa tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2019 và triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị do ông Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị

Quang cảnh: Hội nghị phiên cuối năm 2019 và triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020


Trong năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu tốt cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác quân sự, quốc phòng, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa và giải quyết tốt chế độ chính sách cho đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, công tác huấn luyện cho các đối tượng theo phân cấp, thực hiện huấn luyện theo các phương châm và yêu cầu cho từng đối tượng, bảo đảm nội dung, chương trình, kế hoạch, lực lượng thường trực đạt 100%, dân quân tự vệ đạt 99%, dự bi động viên khung B đạt trên 98%. Tổ chức diễn tập Chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và diễn tập chiến đấu trị an, xử lý tình huống xã An Sơn, kết quả đạt khá, giải quyết xuất ngũ cho quân dân hoàn thành nghĩa vụ ổn định biên chế, đào tạo các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tổ chức phúc tra nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sáng nhập ngũ và quân nhân dự bị trên địa bàn đúng quy định. Đồng thời, công tác phát triển đảng viên cũng được chú trọng, trong năm đã kết nạp mới 04 đảng viên, tăng 02 đảng viên so với năm 2018, vượt 100% chỉ tiêu nghị quyết. Tổ chức tốt công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, tỷ lệ đảng viên chiếm 15,38%. Ngoài ra, còn thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ tốt cho các hoạt động của lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.


Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Đảng uỷ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Tham mưu tốt cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, gắn phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh trong từng dự án. Tập trung xây dựng các công trình phòng thủ biển đảo. Có 100% cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan, binh sĩ tham gia quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định cấp trên. Giữ vững tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 16,57%. Huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian, quân số lực lượng thường trực đạt 100%, lực lượng dự bị động viên đạt 98%, dân quân tự vệ đạt 85% trở lên. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 75%, khá, giỏi trở lên. Thực hiện tốt công tác tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt 100%, phải có đảng viên nhập ngũ tham gia xây dựng quân đội. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đạt 100% chỉ tiêu. Hoàn thành biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang huyện Kiên Hải giai đoạn 1945 - 2015, tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân năm 2021” tại xã An Sơn. Ngoài ra, đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị có khu tăng gia sản xuất tập trung, phấn đấu lợi nhuận tăng gia sản xuất và có hoạt động thu trên 5.000.000đ/người/năm, nâng cao đời sống bộ đội, đảm bảo quân số khỏe 98,5% trở lên. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 1/3 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Trong đó, có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 


Quang cảnh: Ông Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ông Ông Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện nhấn mạnh: “Tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tập trung xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng. Kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chuẩn bị văn kiện, nhân sự đảm bảo thời gian kế hoạch đề ra. Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh”. Thực hiện tốt công tác phối hợp theo Nghị định số 03 của Chính phủ giữa các lực lương trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Lực lượng vũ trang Kiên Hải chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, thực hiện tốt sự chỉ đạo bảo đảm công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bảo quản, bảo dưỡng tốt vũ khí trang bị, kỹ thuật và quan tâm chất lượng hoạt động huấn luyện lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ, nhất là dân quân biển”./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ