Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

(16:56 | 28/08/2019)

Ủy ban nhân dân huyện vừa tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Hoàng Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ trì hội nghị…

Quang cảnh: Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.


Trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07 của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 47 của Tỉnh ủy về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Theo đó, hàng năm công tác xây dựng lực lượng luôn đạt về số lượng và chất lượng theo chỉ tiêu trên giao, tổ chức kiện toàn biên chế, tập huấn, huấn luyện, diễn tập xử trí các tình huống phù hợp sát với tình hình thực tế của địa phương kết quả chung đạt khá. Công tác bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng an ninh đối tượng 2, đối tượng 3 và đối tượng 4 đều đạt 100% chỉ tiêu giao. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng theo quy định của Luật Dân quân tự vệ, có số lượng, chất lượng phù hợp đạt 2,65% so với dân số. Công tác tuyển quân cũng được quan tâm trong 10 năm đã tuyển quân được 136 tân binh, tuyển sinh quân sự được 32 em. Công tác tập huấn và diễn tập luôn thực hiện đạt theo yêu cầu. Ngoài ra, còn thực hiện tốt công tác phối hợp theo Nghị định 77/2010 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với những người có công với cách mạng và công tác an sinh xã hội luôn thực hiện tốt như: tổ chức tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ, khám bệnh phát thuốc miễn phí, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đồng đội và sửa chữa nhà cho gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. 


Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm tới, Ủy ban nhân dân huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Nêu cao vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ngày càng đạt hiệu quả, xây dựng các tiềm lực chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội, quốc phong và an ninh gắn với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.


Phát biểu tại hội nghị đồng chí Huỳnh Hoàng Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đã biểu dương ghi nhận những thành tích đạt được thời gian qua trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện đảo, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí nhấn mạnh: “Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, các văn bản, chỉ thị các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; quy hoạch, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ huyện những năm tiếp theo. Tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, nêu cao vai trò tham mưu, khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng xử trí có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, cũng tiếp tục quan tâm chăm lo kịp thời các gia đình chính sách người có công với cách mạng, các an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội”.


 
Quang cảnh: Đồng chí Huỳnh Hoàng Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại hội nghị.


Dịp này UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 26 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ