Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải_xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần thứ 2 cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2019

(07:49 | 03/01/2019)

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Kiên Hải vừa triển khai kế hoạch xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần thứ 2 cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2019…

Quang cảnh: Các công dân khám sức khỏe tại Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện Kiên Hải năm 2019. 


Để thực hiện tốt các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019. Theo đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã nắm chắc từng công dân của từng loại danh sách và chuẩn bị đầy đủ các văn bản về những trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ...để giải trình trước Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện. Đồng thời, khi được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thông qua kết luận, Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã hoàn chỉnh từng loại danh sách và báo cáo về Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện trình UBND huyện ra quyết định gọi công dân nhập ngũ năm 2019. 


Với việc xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần thứ 2 nhằm tuyển, chọn những công dân có đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự có chính thức và dự phòng làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định gọi công dân nhập ngũ đúng luật. 


Được biết, thời gian xét duyệt nghĩa vụ quân sự cấp xã là ngày 07/01/2019 và thời gian xét duyệt nghĩa vụ Quân sự lần thứ 2 cấp huyện là ngày 10/01/2019./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ