Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong cấp huyện năm 2019

(08:41 | 04/12/2019)

Hội đồng Kiểm tra công nhận loại trừ bệnh Phong tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra công nhận loại trừ bệnh Phong quy mô cấp huyện tại huyện Kiên Hải năm 2019

Quanh cảnh: Kiểm tra công nhận loại trừ bệnh Phong quy mô cấp huyện tại huyện Kiên Hải năm 2019


Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang và của Ban Chỉ đạo loại trừ bệnh Phong huyện Kiên Hải, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể huyện và chương trình phòng chống bệnh Phong được Trung tâm Y tế thực hiện đạt 04 tiêu chí đánh giá của Bộ Y tế về phòng chống bệnh Phong.


Trong 03 năm qua toàn huyện Kiên Hải không có bệnh Phong mới được phát hiện. Hệ thống y tế ngày càng hoàn thiện về số lượng lẫn chất lượng. Các Trạm Y tế đều phân công cán bộ quản lý chương trình, thực hiện nhiệm vụ quản lý bệnh nhân, cấp phát thuốc, khám tiếp xúc, chăm sóc bệnh nhân phong tàn tật. Theo đó, Hội đồng Kiểm tra công nhận loại trừ bệnh Phong đã kiểm tra thực tế 02 xã Hòn Tre và An Sơn. Tính đến thời điểm kiểm tra có tỷ lệ lưu hành bệnh Phong dưới 0,2/10.000 dân. 100% người bệnh Phong khuyết tật được chăm sóc khuyết tật và phục hồi chức năng. 100% người bệnh Phong được hòa nhập cộng đồng và không có sự phân biệt đối xử, kỳ thị người bệnh phong. 100% người bệnh Phong khuyết tật được chăm sóc khuyết tật và phục hồi chức năng. 100% người bệnh Phong nghèo có khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng có nhà ở. 


Qua đợt kiểm tra Hội đồng đã công nhận loại trừ bệnh Phong quy mô cấp huyện năm 2019 trên địa bàn huyện Kiên Hải đạt loại xuất sắc.
 

Tin và ảnh: Trọng Hiếu