Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải triển khai kế hoạch loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện

(17:05 | 04/11/2019)

Ban Chỉ đạo loại trừ bệnh phong huyện Kiên Hải vừa triển khai kế hoạch loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2019

Quang cảnh: Triển khai kế hoạch loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2019


Theo đó, để thực hiện tốt loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện, ngành Y tế huyện thực hiện duy trì thường xuyên hàng năm và kết hợp nhiều hình thức khám sàng lọc, khám lồng ghép, khám nhóm, khám tiếp xúc, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động phòng, chống bệnh phong trên địa bàn huyện. Đồng thời, Ban Chỉ đạo huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe tại địa phương, được triển khai thường xuyên, sâu rộng trong các ban ngành đoàn thể và nhân dân tại cơ sở và đặc biệt quan tâm tuyên truyền nâng cao kiến thức về phòng, chống bệnh phong trong nhà trường và học sinh trung học cơ sở trên toàn huyện đạt 100%.


Qua đó, cũng nhằm nâng cao kiến thức về phòng, chống bệnh phong cho cộng đồng, củng cố, hoàn thiện và nâng cao năng lực mạng lưới phòng, chống bệnh phong tuyến huyện, xã, tăng cường công tác phòng, chống tàn tật, phục hồi chức năng về khả năng lao động, nghề nghiệp, sinh hoạt bình thường cho tất cả bệnh nhân, giúp người bệnh tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2019./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ