Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2020

(15:33 | 13/05/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải vừa tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2020 gắn với Lễ Công nhận xã Hòn Tre đạt chuẩn nông thôn mới.

Quang cảnh: Tại buổi triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2020 gắn với Lễ Công nhận xã Hòn Tre đạt chuẩn nông thôn mới.


Theo kế hoạch “Tết Quân - Dân” năm 2020 tổ chức tại xã Hòn Tre với chủ đề “Lực lượng vũ trang Kiên Hải cùng nhân dân xã Hòn Tre chung sức xây dựng nông thôn mới”, sẽ diễn ra từ tháng 5/2019 đến tháng 01/2020, sẽ có nhiều hoạt động diễn ra như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, khám bệnh cấp phát thuốc, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn, làm mới, sửa chữa nâng cấp mặt bằng các hẻm ở khu dân cư, lắp đặt Pano khung chữ, đặt bảng hẻm. Tổ chức hội thi gói và nấu bánh tết và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ phục vụ nhân dân.


Thông qua đó, “Tết Quân - Dân” năm 2020 là nhằm phát huy truyền thống đoàn kết Quân - Dân, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Quân và Dân huyện Kiên Hải. Góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng nông thôn mới, thực hiện công tác dân vận của đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân địa phương, tạo không khí vui tươi ấm áp thấm tình Quân - Dân, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý năm 2020.


Được biết, Lễ Xuất quân “Tết Quân - Dân” năm 2020, sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ, ngày 20 tháng 05 năm 2019, tại sân khấu UBND huyện Kiên Hải./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ