Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

(06:45 | 23/04/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019…

Quang cảnh: Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019


Trong năm qua, công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo. Từ đó, phong trào thi đua trên các lĩnh vực tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh, thi đua theo chuyên đề, nhất là phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào an ninh bảo vệ tổ quốc. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị đã không ngừng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Đồng thời, các phong trào thi đua được xây dựng với nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành. Thông qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. 


Năm 2019, UBND huyện sẽ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34, ngày 07/42014 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND huyện. Thực hiện kịp thời, đầy đủ, từng bước nâng lên chất lượng công tác bình xét khen thưởng từ cơ sở, quan tâm phát hiện, khen thưởng kịp thời cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Bên cạnh đó, tập trung triển khai các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Giảm nghèo bền vững và công tác từ thiện xã hội”; “Cải cách hành chính” và phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

 

Quang cảnh: Đồng chí Huỳnh Hoàng Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đạt dạnh hiệu lao động xuất sắc năm 2018.    

 

Dip này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 02 tập thể, 01 cá nhân, 03 tập thể lao động xuất sắc, 04 cờ thi đua hạng nhất, 03 bằng khen hạng nhì và 05 bằng khen hạng ba cụm, khối thi đua. Ngoài ra, UBND huyện cũng công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 175 cá nhân, chiến sĩ thi đua cơ sở cho 14 cá nhân và UBND huyện cũng tặng giấy khen cho 134 tập thể và 500 cá nhân (Trong đó, khen chuyên đề 97 tập thể và 297 cá nhân) đã có thành tốt trong các phong trào thi đua ở địa phương./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ