Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(13:27 | 03/04/2019)

Sáng ngày 01 tháng 4 năm 2019, 4/4 xã trên địa bàn huyện Kiên Hải đã đồng loạt tổ chức ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

Quang cảnh: Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 


Tổng điều tra dân số và nhà ở được tiến hành 10 năm/lần, năm 2019 là lần thứ 5 thực hiện cuộc tổng điều tra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, các chỉ tiêu quốc gia và một sô chỉ tiêu phát triển bền vững.  


Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện đã tổ chức tập huấn cụ thể, chi tiết cho các tổ trưởng, điều tra viên các xã về công tác nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019…đồng thời còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện loa, đài truyền thanh, các hình thức tuyên truyền cổ động đến các địa bàn ở các xã. Từ đó, tạo mọi điều kiện cho cuộc tổng điều tra đã được tiến hành chu đáo, đảm bảo cho việc điều tra được diễn ra theo đúng tiến độ và yêu cầu. Hiện toàn huyện Kiên Hải có 50 địa bàn trong đó có 03 địa bàn đặc thù với trên 5.000 hộ và hơn 17.000 nhân khẩu thường trú.


Sau lễ ra quân, các tổ trưởng cùng với các điều tra viên đã xuống các địa bàn để tiến hành điều tra, thu thập thông tin. Với quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, chắc chắn công tác tổng điều tra sẽ đạt mục đích, yêu cầu./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ