Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Bảo hiểm xã hội hướng dẫn hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình

(08:18 | 01/03/2019)

Bảo hiểm xã hội huyện Kiên Hải vừa tổ chức hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế cho đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ phụ trách công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế trên 4/4 xã đảo thuộc địa bàn huyện Kiên Hải. 

Bảo hiểm xã hội huyện hướngdẫn cán bộ UBND xã Lại Sơn 


Tại mỗi nơi đại diện lãnh đạo bảo hiểm xã hội huyện đã trực tiếp hướng dẫn cho đại diện Ủy ban nhân dân các xã và cán bộ phụ trách công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế cách lập danh sách, cập nhật mẫu biểu biến động thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm Y tế do chết, tách, nhập sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú theo Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và việc thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm Y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và Bộ Công an.


Bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân các xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 06 tuổi; lập và chuyển hồ sơ cho Công an xã có thẩm quyền đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định. Hàng tháng Uỷ ban nhân dân xã chuyển các phát sinh gửi về Bưu cục, để Bưu cục xã nhập vào phần mềm quản lý hộ gia đình theo quy định./.
 

Tin và ảnh: Ngọc Sơn