Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang kiểm tra công tác phổ cập

(15:18 | 28/01/2019)

Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang vừa thành lập đoàn kiểm tra kết quả công tác phổ cập giáo dục và xoá mù chữ huyện Kiên Hải. Cùng đi với Đoàn có đồng chí Cao Thanh Hùng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trưởng đoàn kiểm tra. Về phía địa phương có đồng chí Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo phổ cập và xóa mù chữ huyện; đồng chí Võ Hồng Phú, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo phổ cập và xóa mù chữ huyện… 

Quang cảnh: Đoàn kiểm tra kết quả công tác phổ cập giáo dục và xoá mù chữ tỉnh làm việc với Ban Công tác Phổ cập giáo dục và Xoá mù chữ huyện Kiên Hải.


Trong thời gian 02 ngày Đoàn đã kiểm tra tất cả các hồ sơ phổ cập tiểu học, phổ cập trung học cơ sở, kiểm tra hồ sơ xóa mù chữ của 4/4 xã và hồ sơ quản lý của Ban Chỉ đạo phổ cập huyện. Đồng thời đối chiếu với hệ thống thông tin dữ liệu phổ cập quốc gia. Ngoài ra, Đoàn có đối chiếu với các điều kiện quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 23/3/2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo, quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 


Sau 02 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, đồng chí Cao Thanh Hùng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả mà công tác lưu chữ các hồ sơ về phổ cập tiểu học, phổ cập trung học cơ sở, kiểm tra hồ sơ xóa mù chữ của 4/4 xã trên địa bàn huyện Kiên Hải. Đồng thời đồng chí cũng lưu ý rằng để thực hiện tốt hơn nữa ngành giáo dục cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể: “Huyện Kiên Hải duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 thời điểm tháng 12/2018. Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 thời điểm tháng 12/2018 và huyên Kiên Hải duy trì đạt chuẩn phổ xóa mù chữ mức độ 2 thời điểm tháng 12/2018…”.


Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang kiến nghị với Ban Công tác Phổ cập giáo dục và Xoá mù chữ huyện Kiên Hải một số nội dung như:“Cần có chính sách hỗ trợ cho những hộ nghèo để duy trì sĩ số học sin, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phổ cập, tập trung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng dạy và học, có giải pháp chống lưu ban bỏ học và thực hiện tốt công tác huy động đối tượng mù chữ ra lớp”./.
 

Tin và ảnh: Hồng Phú