Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký năm 2019

(07:13 | 15/01/2019)

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải tổ chức bàn giao và tập huấn chữ ký số trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019… 

Quang cảnh: Bàn giao và tập huấn chữ ký số trên địa bàn huyện năm 2019


Tham gia lớp tập huấn có 28 học viên là lãnh đạo, công chức phụ trách văn thư các phòng ban chuyên môn cấp huyện, đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách văn thư các xã. Trong thời gian 01 ngày các học viên sẽ tiếp thu những vấn đề cơ bản như: Giới thiệu về hệ thống chứng thực, chữ ký số của các cơ quan nhà nước; bàn giao và tập huấn cài đặt, hỗ trợ vận hành, sử dụng chữ ký số trên các văn bản điện tử…


Thông qua lớp tập huấn cũng nhằm giúp cho các học viên sẽ tăng cường ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, từng bước thay thế phương pháp trao đổi văn bản truyền thống bằng phương pháp trao đổi các văn bản điện tử trên môi trường mạng nhằm cải cách, hiện đại hóa nền hành chính, giảm thời gian luân chuyển, chi phí giấy tờ, tăng hiệu quả hoạt động công vụ ở đơn vị trên địa bàn cấp huyện./.  
 

Tin và ảnh: Kiều Nhanh