Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Các phòng trực thuộc

Xem với cỡ chữAA

Danh sách lãnh đạo các phòng thuộc UBND huyện (Ngày 14/01/2020)

(10:21 | 14/01/2020)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ  CÔNG TÁC

1

Trần Tiến Dũng

Trưởng phòng

Tư pháp

2

Trần Như Tiến

Chánh Thanh tra

Thanh tra

3

Lê Thanh Phong

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra

4

Trương Đức Thành

Trưởng phòng

Phòng Nội vụ

5

Trần Tiến Thẳng

Phó Trưởng phòng

Phòng Nội vụ

6

Đỗ Quang Vịnh

Giám đốc

Trung tâm Y tế

7

Nguyễn Văn Cẩn

Phó Giám đốc

Trung tâm Y tế

8

Lê Thị Ngọc

Phó Giám đốc

Trung tâm Y tế

9

Trần Thanh Thắng

Trưởng phòng

Phòng KTHT-TNMT

10

Nguyễn Thanh Phát

Phó Trưởng phòng

Phòng KTHT-TNMT

11

Hứa Anh Tuấn

Chánh Văn phòng

Văn phòng HĐND-UBND

12

Trần Văn Mỹ

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng HĐND-UBND

13

Đoàn Quang Vương

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng HĐND-UBND

14

Đào Hữu Hiền

Trưởng phòng

Phòng Nông nghiệp & PTNT

15

Đặng Tùng Long

Phó Trưởng phòng

Phòng Nông nghiệp & PTNT

16

Huỳnh Cao Phướng

Trưởng phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

17

Âu Vinh Quang

Phó Trưởng phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

18

Nguyễn Tất Linh

Trưởng phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin

19

Võ Hồng Phú

Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

20

Hoàng Thị Hường

Phó Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

21

Phùng Cẩm Loan

Trưởng phòng

Phòng Lao động - TB&XH

22

Đinh Xuân Văn

Phó Trưởng phòng

Phòng Lao động - TB&XH

Tin: Phạm Khương