Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thường trực Ủy ban nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Danh sách lãnh đạo Thường trực Ủy ban nhân dân huyện

(14:55 | 02/10/2018)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ  CÔNG TÁC

1

Huỳnh Hoàng Sơn

Chủ tịch

UBND huyện

2

Huỳnh Thanh Bình

Phó Chủ tịch

UBND huyện

3

Lê Minh Tri

Phó Chủ tịch

UBND huyện