Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Các ban Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Danh sách các Ban thuộc Hội đồng nhân dân

(14:53 | 02/10/2018)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ  CÔNG TÁC

1

Châu Minh Tuấn

Trưởng ban

Ban Kinh tế - xã hội

2

Lăng Mạnh Hùng

Phó Trưởng ban

Ban Kinh tế - xã hội

3

Tiết Văn Tạo

Trưởng ban

Ban Pháp chế

4

Đào Văn Sáu

Phó Trưởng ban

Ban Pháp chế