Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Các ban Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Danh sách lãnh đạo và các Ban của Hội đồng nhân dân (Ngày 14/01/2020)

(10:12 | 14/01/2020)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ  CÔNG TÁC

1

Ong Văn Ngay

Chủ tịch

Hội đồng nhân dân

2

Trần Thị Hồng

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân

3

Châu Minh Tuấn

Trưởng ban

Ban Kinh tế - xã hội

4

Lăng Mạnh Hùng

Phó Trưởng ban

Ban Kinh tế - xã hội

5

Tiết Văn Tạo

Trưởng ban

Ban Pháp chế

6

Đào Văn Sáu

Phó Trưởng ban

Ban Pháp chế

Tin: Phạm Khương