Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Các ban đảng

Xem với cỡ chữAA

Danh sách lãnh đạo các Ban thuộc Huyện ủy

(14:48 | 02/10/2018)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Tiết Văn Tạo

Trưởng ban

Ban Dân vận Huyện ủy

2

Lê Việt Hồng

Phó Trưởng ban

Ban Dân vận Huyện ủy

3

Nguyễn Thị Thùy Linh

Phó Trưởng ban

Ban Dân vận Huyện ủy

4

Nguyễn Hoàng Điểm

Chánh Văn phòng

Văn phòng Huyện ủy

5

Đinh Ngọc Duy

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Huyện ủy

6

Từ Văn Hồng

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Huyện ủy

7

Nguyễn Hoàng Giang

Trưởng ban

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

8

Mai Trường Giang

Phó Trưởng ban

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

9

Trần Quốc Toản

Phó Trưởng ban

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

10

Châu Minh Tuấn

Trưởng ban

Ban Tổ chức Huyện ủy

11

Lê Hữu Khanh

 Phó Trưởng ban

Ban Tổ chức Huyện ủy

12

Nguyễn Hoài Kiên

Phó Trưởng ban

Ban Tổ chức Huyện ủy

13

Lê Minh Công

Chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

14

Lê Ngọc Minh

Phó Chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

15

Trần Quốc Chánh

Phó Chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

Minh Thà