Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Các ban đảng

Xem với cỡ chữAA

Danh sách lãnh đạo các Ban thuộc Huyện ủy (Ngày 14/01/2020)

(10:06 | 14/01/2020)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Tiết Văn Tạo

Trưởng ban

Ban Dân vận Huyện ủy

2

Lê Việt Hồng

Phó Trưởng ban

Ban Dân vận Huyện ủy

3

Nguyễn Thị Thùy Linh

Phó Trưởng ban

Ban Dân vận Huyện ủy

4

Nguyễn Hoàng Điểm

Chánh Văn phòng

Văn phòng Huyện ủy

5

Đinh Ngọc Duy

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Huyện ủy

6

Từ Văn Hồng

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Huyện ủy

7

Nguyễn Hoàng Giang

Trưởng ban

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

8

Mai Trường Giang

Phó Trưởng ban

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

9

Nguyễn Thị Nguyên

Phó Trưởng ban

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

10

Châu Minh Tuấn

Trưởng ban

Ban Tổ chức Huyện ủy

11

Nguyễn Hoài Kiên

Phó Trưởng ban

Ban Tổ chức Huyện ủy

12

Lê Minh Công

Chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

13

Lê Ngọc Minh

Phó Chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

14

Trần Quốc Chánh

Phó Chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Tin: Phạm Khương