Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thường trực Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

Danh sách lãnh đạo Thường trực Huyện ủy

(14:40 | 02/10/2018)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1

Ong Văn Ngay

Bí thư

Huyện ủy

2

Đoàn Hồng Duy

Phó Bí thư

Huyện ủy

3

Huỳnh Hoàng Sơn

Phó Bí thư

Huyện ủy