Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thường trực Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

Danh sách lãnh đạo Huyện ủy (Ngày 14/01/2020)

(10:17 | 14/01/2020)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Trần Quốc Việt

Bí thư

Huyện ủy

2

Đoàn Hồng Duy

Phó Bí thư

Huyện ủy

3

Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Bí thư

Huyện ủy

Tin: Phạm Khương