Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân 2020

(17:04 | 12/01/2021)

Hội Nông dân huyện Kiên Hải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2021, đến dự có đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn, thể huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nông dân các xã.

 

Quang cảnh: Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2021.


Trong năm 2020, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong hội viên, nông dân có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức; cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Hội ngày càng được nâng lên; Công tác nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho hội viên, nông dân luôn được quan tâm; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Hội ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển chất lượng được nâng lên. Theo đó, nông dân toàn huyện từng bước khai thác đánh bắt, chuyển dịch cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Về khai thác hải sản, hiện toàn huyện có 1.133 phương tiện với 176.742CV, sản lượng khai thác hải sản đạt 55,245 tấn hải sản các loại, giá trị khai thác hải sản đạt 2.427 tỷ đồng. Nghề nuôi cá lồng bè tiếp tục được nhân dân đầu tư phát triển nuôi trồng quanh các đảo, trong năm sản lượng nuôi trồng đạt 1.141 tấn cá thương phẩm các loại. Giá trị sản xuất nuôi trồng đạt 208,292 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong tháng 7- 8 xảy ra 01 đợt cá bớp chết của 19 hộ nuôi trên địa bàn xã Hòn Tre, thiệt hại 20.772 con cá bớp, thiệt hại khoảng 72.015 tấn, ước tổng giá trị thiệt hại trên 6,9 tỷ đồng. Trong năm 2020 các cấp Hội trên địa bàn huyện luôn thực hiện tốt các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo. Kết quả bình xét đạt 1.149 hộ/1.677 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 68,51% chỉ tiêu. Hội còn phối hợp với các ngành chức năng mở trên 05 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế ở địa phương. Ngoài ra, phối hợp ngân hàng chính sách xã hội huyện nhận ủy thác tạo điều kiện cho hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất, thoát nghèo và phối hợp cất mới 04 căn nhà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với trị giá trên 296 triệu động. Hội còn phối hợp các ngành đoàn thể vận động hội viên xây dựng và sửa chữa 800m dài đường giao thông nông thôn với tổng trị giá 250 triệu đồng và 200 ngày công lao động. 
       Trong năm mới 2021, các cấp Hội trên địa bàn huyện tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; tuyên truyền sâu rộng và thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội, nâng cao vai trò đại diện của giai cấp nông dân, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 3 phong trào thi đua của Hội phát động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ huyện. Theo đó, xây dựng 4/4 cơ sở hội “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 13/13 chi hội khá,  không có chi hội yếu kém. Phấn đấu có 13/13 chi hội có quỹ, mức quỹ hội bình quân 40.000đ/hv/năm; có 4/4 cơ sở Hội có quỹ hoạt động từ 20 triệu đồng trở lên. Tỷ lệ đăng ký hộ nông dân, sản xuất kinh doanh giỏi các cấp 2021 đạt 50% so với hộ nông dân; Bình xét đạt 60% so với hộ đăng ký. Xây dựng mới hoặc cũng cố 01 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; xây dựng mới 01 Chi hội và 01 Tổ hội nghề nghiệp hiệu quả; Mở 01 lớp dạy nghề cho nông dân có 30 học viên; các cấp hội phối hợp dạy nghề từ 80 học viên. Đồng thời, mỗi cơ sở hội tham gia xây dựng ít nhất 01 công trình, phần việc tham gia xây dựng Nông thôn mới; Hộ Hội viên nông dân đạt gia đình văn hóa 95%. Mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất 01 mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu và phối hợp vận động xây dựng nhà đại đoàn kết, giúp đỡ  hộ hội viên thoát nghèo.

 


Quang cảnh: Đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải, đã đánh giá cao những nổ lực của các cấp Hội đạt được trong năm qua, đồng thời đồng chí cũng lưu ý các ngành cần thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí nói: “tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt phần việc của người dân trong xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa”. tập trung xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Hội vững mạnh, thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là các chi, tổ hội, theo hướng sâu sát cơ sở, gần gũi, thiết thực với đời sống của nông dân, để Hội nông dân thật sự là người đại diện ý chí, nguyện vọng, quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Hội. Quan tâm mở rộng phát triển hội viên, coi trọng việc giới thiệu cán bộ, hội viên ưu tú, nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp. Ngoài ra, tiếp tục tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng; đồng thời coi trọng việc sơ tổng kết, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Nhất là tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021”.

 


Quang cảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Đượm, Chủ tịch Hội nông dân huyện Kiên Hải, tặng giấy khen cho cá tập thể và cá nhân tại hội nghị.


Dịp này, Ban thường vụ Hội nông dân huyện cũng tặng giấy khen cho 04 tập thể và 06 cá nhân có thành thích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020./.
         
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ