Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải hội nghị sơ kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ 06 tháng đầu năm 2019

(09:42 | 22/07/2019)

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kiên Hải vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ 06 tháng đầu năm và chương trình hoạt động và phong trào phụ nữ 06 tháng cuối năm 2019.

Quang cảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ 06 tháng đầu năm 2019.


Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và cơ sở tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đạt theo kế hoạch đề ra, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ từng bước được nâng lên. Theo đó, các phong trào thi đua trong hệ thống hội có nhiều chuyển biến tích cực như: Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 05 không, 03 sạch” và Phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”. Các cấp hội đã vận động quỹ cất mới 02 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, các cấp hội còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề 2019. Trong 06 tháng đầu năm thành lập mới 02 mô hình như: mô hình “Tổ phụ nữ bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu”. Đồng thời, Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân gần hơn 05 tỷ đồng giúp cho hội viên phụ nữ vay để phát triển kinh tế gia đình vươn lên khá giá, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 


Từ nay đến cuối năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sẽ tập trung thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ X của tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của huyện. Tiếp tục triển khai, phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 02 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”; “Xây dựng gia đình 05 không, 03 sạch”. Tích cực tham gia phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tổ Hợp tác xã, Tổ Liên kết sản xuất, Tổ Tiết kiệm. Tiếp tục thực hiện các hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ bằng nhiều hình thức. Tiếp tục vận động quỹ Mái ấm tình thương, thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt, quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ, hội viên tiêu biểu cho Đảng xem xét kết nạp, nhất là chi hội trưởng phụ nữ. Bên cạnh đó, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các chương trình nguồn vốn thông qua hoạt động ủy thác Ngân hàng chính sách phát triển kinh tế và vận động gia đình hội viên có phương tiện khai thác hải sản xa bờ không vi phạm vùng cấm, lãnh hải nước bạn, tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ