Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Xem với cỡ chữAA

Hội Nông dân xã Lại Sơn sơ kết công tác Hội 06 tháng đầu năm 2019

(08:55 | 15/07/2019)

Hội Nông dân xã Lại Sơn vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. 

Quang cảnh: Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân xã Lại Sơn 06 tháng đầu năm 2019.


Từ đầu năm đến nay, Ban Chấp hành Hội Nông dân từ xã đến ấp đã thường xuyên phối hợp với các ban ngành kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; vận động hội viên nông dân an tâm lao động sản xuất chăm sóc vườn cây ăn trái, rau màu, chăn nuôi, nuôi trồng và khai thác hải sản đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; theo đó, hiện toàn xã có 68 hộ nuôi với 107 bè với 262 lồng, tăng 05 hộ, 09 bè với 30 lồng so với nhiệm kỳ. Về trồng trọt, chăn nuôi nông dân trên địa bàn xã đã xuất bán tổng trị giá trên 02 tỷ đồng. Ngoài ra, còn phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Trường Dạy nghề tỉnh Kiên Giang mở 02 lớp dạy nghề “Sửa chữa điện lạnh” và “Điện dân dụng” cho nhân dân xã. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay mới với số tiền 01 tỷ 500 triệu đồng.  Bên cạnh đó, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi thực sự thu hút cán bộ, hội viên, nông dân và các đoàn thể khác tham gia, hưởng ứng tích cực. Nay từ đầu năm 2019 có 539 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, tăng 107 hộ so với cùng kỳ. Xong, công tác phát triển hội viên cũng được các cấp Hội quan tâm trong 06 tháng đầu năm 2019 đã phát triển mới được 33 hội viên, tổng số hội viên của xã hiện là 701 hội viên. 


Để thực hiện tốt công tác Hội và phong trào Nông dân từ nay đến cuối năm 2019. Ban Chấp hành Hội Nông dân xã tiếp tục phối hợp tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm của xã, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng ở địa phương và công tác phòng chống thiên tai, mưa bão bất thường. Tiếp tục phối hợp với Phòng Nông nghiệp &PTNT, Trạm Khuyến nông mở lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật theo nguyện vọng và nhu cầu thực tế của nông dân. Làm tốt việc vận động quỹ “Hỗ trợ nông dân”. Tiếp tục vận động nhân dân khai thác hải sản không vi phạm vùng cấm; duy trì phát triển mô hình nuôi cá lồng bè; vận động nông dân chuyển đổi ngành nghề và cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở địa phương. Tạo điều kiện cho vay, giúp đở các hộ nghèo, cận nghèo là hội viên nông dân. Đồng thời, tranh thủ với Ngân hàng Chính sách kịp thời giải ngân cho nông dân vay vốn theo mùa vụ; kịp thời kiểm tra những hộ vay sử dụng vốn theo chương trình dự án; tăng cường giám sát các nguồn vay ở các tổ vay vốn; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thu hồi nguồn vốn quá hạn, hạ tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 1%. Phối hợp tốt với chính quyền, đoàn thể vận động hội viên và quần chúng nhân dân, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thực hiện các phần việc của hộ gia đình trong các tiêu chí "Nông thôn mới". Làm tốt công tác tuyên truyền vận động để phát triển mới 32 hội viên./.
 

Tin và ảnh: Bé Ba - Lại Sơn