Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiên Hải lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(06:50 | 29/05/2019)

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiên Hải, vừa tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự có đồng chí Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Huyện ủy, đại diện HĐND, UBND huyện cùng 106 đại biểu chính thức tham dự Đại hội…

Quang cảnh: Văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024


Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhân dân trong huyện giữ vững truyền thống cách mạng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư và có bước chuyển biến tích cực, luôn duy trì tăng trưởng ở mức cao và ổn định, kết cấu hạ tầng, lĩnh vực y tế, giáo dục, các chương trình mục tiêu giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đến nay toàn huyện còn 19 hộ chiếm 0,4% (đầu nhiệm kỳ 28 hộ chiếm 0,61%) và hộ cận nghèo còn 20 hộ chiếm 0,42% (đầu nhiệm kỳ 29 hộ chiếm 0,64%). Hộ khá, giàu tăng nhanh; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được tăng cường, giữ vững; giải quyết tốt những vấn đề bức xúc và yêu cầu chính đáng của nhân dân; sự đồng thuận xã hội được tăng lên, dân chủ xã hội được mở rộng, hoạt động xã hội được các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện tốt, các giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh, lối sống đoàn kết cộng đồng cơ bản được giữ gìn và phát huy.
 


Quang cảnh: Đồng chí Tiết Văn Tạo, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kiên Hải nhiệm kỳ 2014 – 2019 phát biểu khai mạc. 


Đồng thời, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hiện năm 2018, toàn huyện có 3.974/4.208 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 94,44%%, công nhận 11/13 ấp văn hóa, đạt trên 85%, có 59/60 cơ quan đạt đơn vị văn hóa và có ¼ xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, trong nhiệm kỳ đã vận động Quỹ vì người nghèo được trên 3 tỷ 331 triệu đồng, xây dựng cất mới 61 căn nhà và sửa chữa 75 căn nhà đại đoàn kết trị giá trên 05 tỷ đồng, vận động hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn với 10.250 suất quà trên 5 tỷ 485 triệu đồng. Đồng thời, còn thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” vận động được trên 01 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện nhân dịp lễ, tết…
 


Quang cảnh: Đại biểu, biểu quyết các Nghị quyết tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ VIII,  nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Nhiệm kỳ mới 2019 – 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc các cấp đến cán bộ mặt trận đạt trên 95%, trong các tầng lớp nhân dân từ 65% trở lên. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động: Khu dân cư thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 92,3% ấp và 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động hộ gia đình thực hiện tốt đảm bảo an toàn giao thông; trật tự an toàn xã hội. Thực hiện vận động quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%.  Hàng năm có 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” đạt yêu cầu, trong đó có cả phần lễ và phần hội. Đồng thời, Phấn đấu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và từ 75% MTTQ xã đạt loại tốt; trên 90% khu dân cư được đánh giá đạt từ loại khá trở lên; 100% cán bộ Mặt trận được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.   


Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, ông Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã ghi nhận và biểu biểu dương những thành tích tiến bộ những đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của huyện và các tầng lớp xã hội trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng mong rằng, trong nhiệm kỳ mới 2019 – 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm đồng chí nhấn mạnh: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mình trong việc cũng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, thiết thực và hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư, đến từng hộ dân. Kịp thời phát hiện, mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, chọn lựa giáo dục, những quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp kịp thời; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo đúng quy định, vận động nhân dân tham gia làm tốt chức năng giám sát về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, đại biểu dân cử ở cả nơi công tác và cư trú. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy đảng và sự phối hợp hoạt động của chính quyền”.
 


Quang cảnh: Đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, bức tướng mang dòng chữ “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển”. 


Với tinh thân trách nhiệm cao, đã thành công tốt đẹp. Đại hội hiệp thương cử Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiên Hải lần thứ VIII gồm 36 vị, cử 4 vị vào Ban Thường trực, đồng chí Tiết Văn Tạo, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiên Hải, nhiệm kỳ 2019 - 2024, hiệp thương cử 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên.
 


Quang cảnh: Ủy viên MTTQ Việt Nam huyện Kiên Hải lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, ra mắt hứa hẹn tại Đại hội.


Dịp này, UBND huyện Kiên Hải đã tặng giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ