Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải hội nghị tập huấn tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(07:26 | 15/03/2019)

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Kiên Hải vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019…

Quang cảnh: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.


Trong thời gian 05 ngày, các thành viên ban chỉ đạo huyện, xã, tổ trưởng và điều tra viên sẽ tiếp thu các văn đề cơ bản gồm: Quy trình điều tra viên, các quy định trong phiếu điều tra, xác định nhân khẩu thực tế thường trú, hướng dẫn các câu hỏi và ghi phiếu trang bìa, hướng dẫn cách hỏi và ghi phiếu, hướng dẫn quy trình giám sát, nghiệm thu phiếu giấy và nghiệm thu trực tuyến tại trang Web điều hành. Thực hành nghiệm thu, duyệt số liệu trên trang web điều hành; hướng dẫn sử dụng phiếu điện tử và thực hành CAPI và kiểm tra, hỗ trợ Ban chỉ đạo huyện, Văn phòng Ban Chi đạo, Ban Chỉ đạo xã, điều tra viên thực hành CAPI, thực hiện phiếu điều tra thử trên CAPI…


Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo huyện, xã, tổ trưởng và điều tra viên thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí nói: “Cần tiếp thu tốt những nội dung tập huấn để tổ chức triển khai trên thực tế tại địa phương, tại địa bàn được phân công phụ trách. Đợt tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là năm đầu tiên hoàn toàn ứng dựng công nghệ thông tin để điều tra, thu thập và xử lý thông tin, nên đòi hỏi các tổ trưởng và điều tra viên phải nắm vững thông tin trên phiếu, sử dụng thành thạo các quy trình nhập thông tin trên phiếu điện tử, thì mới bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào hoàn thành cuộc Tổng điều tra trên địa bàn huyện năm 2019”.

 

Đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Kiên Hải, phát biểu khai mạc tại hội nghị tập huấn Tồng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 


Thông qua lớp tập huấn cũng nhằm giúp cho các thành viên ban chỉ đạo huyện, xã, tổ trưởng và điều tra viên sẽ nắm vững các kiến thức về vai trò, nghiệp vụ của điều tra viên, những quy định về nghiệp vụ điều tra, quy định về phỏng vấn và ghi phiếu. Bên cạnh đó, còn được hướng dẫn những kỷ năng cơ bản về cài đặt phần mềm chương trình điều tra, hướng dẫn ghi phiếu điện tử trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn cách thức sử dụng trang thông tin điều hành tác nghiệp tổng điều tra./.

Tin và ảnh: Thanh Vũ