Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Xem với cỡ chữAA

Xã Nam Du Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024

(09:16 | 13/03/2019)

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Du vừa tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Quang cảnh: Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Du lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt hứa hẹn…


Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Du và các tổ chức thành viên có nhiều chuyển biến tích cực; thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế ,văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước phát triển. Theo đó, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện đạt kết quả cao như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai, tổ chức thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực gồm: vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thường xuyên tổ chức phát hoang, xây dựng lộ giao thông nông thôn; thành lập các mô hình bảo vệ môi trường, khu dân cư đảm bảo trật tự ATGT… Ngoài ra phát động nhiều phong trào thi đua trong học tập lao động sản xuất như thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…Đồng thời, Mặt trận đã vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm...ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, qua đó xây dựng mới 13 căn nhà tổng trị giá trên 400 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ Ủy ban Mặt trận các cấp trên địa bàn xã đã thực hiện tốt cống tác an sinh xã hội đã vận động được 4.191 suất, tổng số tiền trên 1 tỷ 500 triệu đồng hỗ trợ giúp hộ cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm theo từng năm, đến nay đã xóa hộ nghèo, còn 01 hộ cận nghèo chiếm 0,11%... 


Trong nhiệm kỳ mới  2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Du tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình của MTTQ Việt Nam các cấp; nâng cao chất lượng các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động: Phấn đấu 100% khu dân cư thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Có 100% hộ gia đình đăng ký và hằng năm có từ 94% trở lên hộ đạt chuẩn văn hóa. Có 100% ấp đăng ký và được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình “An sinh xã hội” đạt chỉ tiêu trên giao; hằng năm cất mới từ 02 căn nhà đại đoàn kết trở lên, góp phần giảm nghèo bền vững. Hằng năm có 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đạt yêu cầu cả phần lễ và hội. Phấn đấu MTTQ Việt Nam xã đạt vững mạnh.


Tại Đại hội đại biểu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Du lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 hiệp thương bầu Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã gồm 25 vị và bầu 11 vị dự đại hội cấp trên. Đồng chí, Trần Văn Du, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Du lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024./.
 

Tin và ảnh: Tuyết Ngoan