Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Xem với cỡ chữAA

Xã Lại Sơn Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024

(09:14 | 13/03/2019)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lại sơn vừa tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024…

Quang cảnh: Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lại Sơn, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt hứa hẹn.


Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quỹ “Vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”…ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần đáng kể trong việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội. Trrong nhiệm kỳ đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục phát huy lòng nhân ái, truyền thống “Lá lãnh đùm lá rách”, được các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm…tích cực hưởng ứng, ủng hộ cho người nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết; các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền trên 1,9 tỷ đồng; phát 5.117 suất quà,  xây dựng mới 38 căn, sửa chữa 19 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 1 tỷ 600 triệu đồng hỗ trợ giúp hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lại Sơn còn thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đã xây dựng mới 02 căn, sửa chữa 4 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá trên 182 triệu; phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Song song đó, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lại Sơn còn phối hợp  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.


Nhiệm kỳ mới 2019 - 2024, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lại Sơn tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình của MTTQ các cấp đến cán bộ Mặt trận đạt trên 98% trong đoàn viên, hội viên và nhân dân từ 70% trở lên;  Nâng cao chất lượng các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động: 100% khu dân cư thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; có 98% hộ gia đình đăng ký và hằng năm có từ 90% trở lên hộ đạt chuẩn văn hóa; 100% ấp đăng ký và được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đạt chỉ tiêu trên giao, hàng năm cất mới từ 02 căn nhà đại đoàn kết trở lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm dưới 0,84%. Hằng năm có 100% Khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” đạt yêu cầu cả phần lễ và hội. Phấn đấu MTTQ xã đạt loại vững mạnh hàng năm, trên 75% khu dân cư được đánh giá đạt từ loại khá trở lên.


Đại hội đại biểu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lại Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 hiệp thương bầu Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã gồm 34 vị và bầu 15 vị dự đại hội cấp trên. Đồng chí, Nguyễn Thanh Sơn, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lại Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ