Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải tổng kết công tác khuyến học năm 2018

(08:03 | 01/03/2019)

Hội Khuyến học huyện Kiên Hải vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Quang cảnh: Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019


Năm 2018, các cấp hội khuyến học từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Kiên Hải đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động đăng ký thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và trong đơn vị học tập. Trong năm 2018 đã phát triển 198 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 2.514 đạt 12,4% dân số. Ngoài ra, các Trung tâm Học tập công đồng mở 18 lớp học cho hội với 1.119 lượt người tham dự. Đặc biệt trong năm, Hội Khuyến học huyện đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ khuyến học - khuyến tài được hơn 970 triệu đồng, để trao học bổng và tặng tập, viết, quần áo, xe đạp, thẻ bảo hiểm tai nạn, nhằm tạo điều kiện cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học thành đạt, thành tài, góp phần xây dựng xã hội học tập…


Phát huy kết quả đạt được năm 2019, Hội Khuyến học huyện sẽ tiếp tục triển khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; vận động đăng ký dòng họ đơn vị học tập và số dòng họ học tập được công nhận 60% trở lên so với số đăng ký; phấn đấu 10/13 ấp được công nhận cộng đồng học tập và 100% Hội Khuyến học xã được xếp loại từ trung bình trở lên. Tiếp tục phát triển đơn vị học tập, trong đó công nhận 90% trở lên cơ quan hành chính, sự nghiệp đạt đơn vị học tập.


Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Kiên Gang đã tặng giấy khen cho 03 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ