Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải tổng kết công tác dân vận cấp ủy năm 2018

(15:02 | 25/02/2019)

Ban Dân vận Huyện ủy Kiên Hải vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận cấp ủy năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019…

Quang cảnh: Hội nghị Ban Dân vận cấp ủy năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019


Năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đảo có bước phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân yên tâm lao động sản xuất kinh doanh, đời sống của nhân dân trên đảo có nhiều chuyển biến tiến bộ, thể hiện rõ nhất đó là việc chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước. Trong năm qua, hội viên, đoàn viên, các đoàn thể và nhân dân đã tích cực tham gia nhiều phong trào cách mạng ở địa phương như: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng thiết thực toàn huyện có 3.974/4.398 hộ gia đình đạt văn hóa, 11/13 ấp đạt chuẩn văn hóa. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các xã đều tăng từ 01 đến 04 tiêu chí so với năm 2017, trong đó xã đảo Lại Sơn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đưa hàng Việt ra xã đảo trị giá trên 01 tỷ đồng. Trong năm, đã phối hợp vận động cứu trợ xã hội cùng chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn được trên 02 tỷ đồng, vận động Quỹ vì người nghèo đạt trên 600 triệu đồng, cất mới 11 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 16 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trị giá trên 500 triệu đồng. Hiện toàn huyện có 16 hộ nghèo chiếm 0,35%, cận nghèo 21 hộ chiếm 0,43%. Theo đó, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, bình xét có 948/1.244 hộ đạt các danh hiệu; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; Mô hình “Tổ nhân dân tự quản không có tội phạm về tệ nạn xã hội”…

 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, năm 2019 khối dân vận, mặt trận và các đoàn thể sẽ tập trung quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong đó góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Triển khai thực hiện công tác dân vận phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường, xây dựng chính đốn đảng. Tiếp tục thực hiện Chương trình số 13, thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ huyện về công tác dân vận. Thực hiện tốt công tác dân vận đối với các cơ quan nhà nước, tiếp tục thực hiện chuyên đề “Năm dân vận chính quyền” trong năm 2019. Theo đó, Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể phát huy vai trò và trách nhiệm của mình làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người già neo đơn. Vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo’’, xây nhà Đại đoàn kết, nhà Nghĩa tình đồng đội, Mái ấm tình thương, Mái ấm công đoàn và Phong trào khuyến học khuyến tài. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo’’ hướng dẫn đăng ký mô hình cấp huyện giai đoạn 2019 - 2020.


Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang đã tặng giấy khen cho 01 tập thể có thành tích tốt trong công tác dân vận năm 2018./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ