Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Xem với cỡ chữAA

Xã Hòn Tre_Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024

(08:20 | 22/01/2019)

 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòn Tre vừa tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là xã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiên Hải chọn làm Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp xã các xã còn lại rút kinh nghiệm. Đến dự Đại hội có đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí đại diện lãnh đão các ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 4 xã và 58 /60 đaị biểu về tham dự đại hội…

Quang cảnh: Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòn Tre (Kiên Hải) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt hứa hẹn tại Đại hội.


Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòn Tre và các thành viên đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác vận động tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”, “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” giáo dục cảm hóa nhiều đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Ngoài ra phát động nhiều phong trào thi đua trong học tập lao động sản xuất như thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…Thông qua các hoạt động phối hợp của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân tộc, các chính sách tôn giáo, vận động tập hợp phát huy vai trò người có uy tín, lực lượng cốt cán, nhân sỹ trí thức trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó đã phối hợp và xây dựng 140 mô hình  “Dân vận khéo” đem lại nhiều hiệu quả thiết thực như mô hình vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, câu lạc bộ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hội viên tiết kiệm đóng góp vì mái ấm đồng đội, vận động hội viên hiến đất xây dựng lộ giao thông nông thôn…Song song đó, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòn tre còn phối hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.


Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòn Tre tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao chất lượng, số lượng các cuôc vận động do Uỷ ban MTTQ Việt Nam phát động trong đó phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu như: Vận động quần chúng vào các tổ chức thích hợp đạt từ 72% trở lên; 100% khu dân cư thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hàng năm có từ 90% trở lên hộ đạt chuẩn văn hóa; 100% ấp được công nhận đạt chuẩn văn hóa; hàng năm cất mới và sửa chữa từ 02 căn nhà đại đoàn kết trở lên; phấn đấu trong nhiệm kỳ xây dựng từ 8 - 10 mô hình “Dân vận khéo” hoạt động có hiệu quả.  


Tại Đại hội đại biểu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòn Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 hiệp thương bầu Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã gồm 25 vị và bầu 22 vị dự đại hội cấp trên. Đồng chí, Trương Thạch Sơn, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòn Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Dịp này Uỷ ban Trung ương Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho 4 đồng chí và Chủ tịch Ủy Ban nhân dân xã Hòn Tre huyện Kiên Hải tặng giấy khen cho 01 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích tốt thực hiện chương trình hành động trong hệ thống Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018./.
 

Tin và ảnh: Kim Nhan