Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải hội nghị triển khai Đề án 938 và Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ

(09:54 | 19/10/2018)

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải vừa tổ chức hội nghị triển khai Đề án 938 và Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/6/2017 trên địa bàn huyện

Để thực hiện tốt 02 Đề án 938 và Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ trên địa huyện Kiên Hải. Từ đó, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn và năm 2018 phấn đấu đến năm 2027 Kiên Hải sẽ có 10.000 phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; 95% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai các đề án, được bồi dưỡng nâng cao năng lực nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội ưu tiên; 5.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình; phấn đấu không để xảy ra tình trạng xâm hại, bạo lực nghiệm trọng đối với phụ nữ và trẻ em. Theo đó, có 100% xã xây dựng ít nhất một mô hình vận động phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội có liên quan làm cơ sở để đề xuất các chính sách và có 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp. Đồng thời hỗ trợ 36 phụ nữ khởi nghiệp và 10 doanh nghiệp nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển và thành lập 04 hợp tác xã do phụ nữ quản lý trên địa bàn huyện đảo.

Việc triển khai thực hiện Đề án 938 và 939 của Thủ tướng Chính phủ là nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân về phòng chống bạo lực gia đình, an toàn thực phẩm và giáo dục cha mẹ chăm sóc bảo vệ trẻ em nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp, thành lập các tổ hợp tác hoặc hợp tác xã, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; giúp chị em hiểu rõ vai trò, vị trí của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế trên địa bàn huyện đảo./.

                                                                                                                                         

Thanh Vũ