Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp cơ sở tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ VII

(13:53 | 14/04/2021)

Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp cơ sở tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ VII, năm 2021-2022. Cuộc họp do đồng chí Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh: Buổi họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp cơ sở tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ VII, năm 2021-2022.


Nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện. Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở tiến tới Đại hội Thể dục thể thao huyện lẩn thứ VII, năm 2021-2022 tập trung tổ chức hoạt động thi đấu thể dục thể thao quần chúng, gắn kết công tác tổ chức Đại hội với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.  Theo đó,  Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã  sẻ tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể, ưu tiên tổ chức các môn: Điền kinh, Bơi lội, Bóng đá, các môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian phù hợp truyền thống của địa phưong. Về cấp huyện sẻ tổ chức thi đấu từ 10 môn thể thao trở lên, trong đó các môn như: Điền kinh, Bơi lội, Bóng đá, Bóng chuyền, cầu lông, kéo co, cờ tướng, đẩy gậy, việt dã, đua thuyền truyền thống và Billiard Carom. 
Được biết, thời gian tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp cơ sở tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ VII, năm 2021-2022 sẻ diễn ra như; Cấp xã sẻ tổ chức từ tháng 03/2021 và kết thúc trước ngày 31/7/2021; cấp huyện dự kiến sẻ tổ chức vào tháng 2/2022, tại trung tâm huyện Kiên Hải./.

 

Tin và ảnh: Thanh Vũ