Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hội nghị sơ kết Quý I năm 2021

(17:10 | 07/04/2021)

Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiên Hải tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động quý I năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021, đến tham dự ông Ngô Hen, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang, ông  Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban đại diện chủ trì hội nghị

Quang cảnh: Hội nghị sơ kết hoạt động quý I năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021.


Được sự quan tâm chỉ đạo của ngành cấp trên, Thường trực huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyên. Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch kịp thời tham mưu cho Ban đại dện Hội đồng quản trị huyện phân giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phân giao chỉ tiêu đến các ấp, bình xét cho vay đúng đối tượng. Theo đó, còn tập trung tuyên truyền đến hộ vay về huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV, công tác xử lý thu hồi nợ đến hạn và lãi tồn động nên mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở các lĩnh vực được nâng lên. Trong quý I năm 2021, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải ngân với số tiền trên 5 tỷ đồng, với 292 lượt khách hàng vay vốn ở các chương trình vốn vay như; Chương trình Hộ nghèo, Chương trình Hộ cận nghèo, Chương trình Hộ mới thoát nghèo, Chương trình học sinh, sinh viên, Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn và Chương trình giải quyết việc làm. Đồng thời, việc giải ngân cũng nhằm góp phần giúp cho nhiều hộ gia đình đầu tư sản xuất, có việc làm ổn định vươn lên thoát nghèo và góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Nhằm thực tốt phương hướng, nhiệm vụ trong quý II năm 2021,  Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiên Hải đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quan tam hơn nữa đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt là việc củng cố nâng cao chất lượng tín dụng. Tổ đôn đốc xử lý thu hồi nợ thuộc các xã có nợ quá hạn cao, lãi tồn động. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương việc bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đủ điều kiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hộ vay về quy định cho từng chương trình cho vay, yêu cầu người vay thực hiện đúng nghĩa vụ, cam kết trả lãi, gốc đầy đủ theo quy định. Tăng trưởng tín dụng từ 10% trở lên so với quý I năm 2020 và thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn. Chất lượng hoạt động Tổ TK&VV, xếp loại tốt và khá từ 85%, không có tổ TK&VV yếu kém.  Tỷ lệ giải ngân, thu nợ, thu lãi tại điểm giao dịch các xã đạt 90% trở lên và tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1%/tổng dư nợ./. 

Tin và ảnh: Thanh Vũ