Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kiên Hải thực hiện rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã

(17:15 | 30/03/2021)

Ngày 17/3/2021 cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kiên Hải phối hợp cùng đơn vị nhận ủy thác xã Hòn Tre rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện.


  

 Quang cảnh: Việc rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn. 


Thực hiện văn bản số 1466/NHCS-TDNN ngày 04/02/2021 của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam; văn bản số 150/NHCS-KHTD ngày 18/02/2021 của Chi nhánh NHCSXH Kiên Giang về việc rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn. Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã tham mưu ông Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện ban hành văn bản số 26/BĐD-CSXH ngày 22/02/2021 chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, qua đó Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã xây dựng Kế hoạch số 23/KH-PGD ngày 26/02/2021 để phối hợp thực hiện. 
Đến hết tháng 03/2021 đơn vị đã thực hiện việc rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn của 3 xã (Hòn Tre, An Sơn và Nam Du) đạt 100% kế hoạch đặt ra.

 

Quang cảnh: Ngân hàng chính sách xã hội phối hợp thực hiện tại trụ sở ấp I xã Hòn Tre, 

 

Qua việc tổ chức thực hiện việc rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn: Việc kết nạp bổ sung tổ viên, đồng thời cho tổ viên ra khỏi Tổ, bên cạnh đó việc theo dõi tổng số tổ viên được chính xác hơn; Biên bản họp Tổ đã lưu giữ đầy đủ, sắp xếp khoa học; thông tin tổ viên trên hệ thống quản lý của Ngân hàng CSXH khớp đúng với hồ sơ của Tổ; tổ viên trả hết nợ, không phát sinh giao dịch với ngân hàng trong thời gian dài đã làm thủ tục cho ra khỏi tổ; Đặc biệt là Hộ vay vốn đã thống nhất mức tiền gửi hàng tháng, thực hiện tốt việc trả lãi, trả nợ đúng quy định; Tổ viên trong tổ đã liền canh, liền cư, Tổ Trưởng và Tổ phó đã được kiện toàn và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ… Theo kế hoạch trong tháng 04/2021 Phòng Giao dịch NHCSXH Kiên Hải tiếp tục thực hiện xong trên địa bàn xã Lại Sơn, đảm bảo theo đúng kế hoạch Ngân hàng CSXH Việt Nam chỉ đạo./.


 

Tin và ảnh: Thành Trung