Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải tổng kết công tác khuyến học năm 2020

(17:24 | 04/02/2021)

Hội Khuyến học huyện Kiên Hải vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2020 và triển khai chương trình công tác khuyến học năm 2021, đến dự có đồng chí Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và hội khuyến học các xã.

Quang cảnh: Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2020 và triển khai chương trình công tác khuyến học năm 2021.


Năm 2020, các cấp hội khuyến học từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Kiên Hải đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động đăng ký thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và trong đơn vị học tập. Trong năm 2020 đã phát triển 87 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 2101 hội viên bằng 11,94% so với dân số. Đặc biệt trong năm, Hội khuyến học huyện đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ khuyến học – khuyến tài được hơn 841 triệu đồng, để trao học bổng và tặng tập, viết, quần áo, xe đạp, thẻ bảo hiểm tai nạn, nhằm tạo điều kiện cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục  học  thành đạt, thành tài, góp phần xây dựng xã hội học tập…
Phát huy kết quả đạt được năm mới 2021, Hội khuyến học huyện tham mưu với Huyện ủy - Ủy ban nhân dân Huyện và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, đẩy mạnh công tác xã hội giáo dục, huy động toàn xã hội chăm lo cho công tác giáo dục. Duy trì sự ổn định 116/116 tổ NDTQ là tổ khuyến học. Vận động ít nhất mỗi xã từ 1-2 dòng họ đăng ký xây dựng dòng họ học tập và hàng năm bình xét đạt 2 dòng họ trở lên. Phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng, tổ chức các buổi học tập nhằm tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và Pháp luật Nhà nước. Có 50% gia đình trở lên đăng ký gia đình học tập và bình xét hàng năm đạt trên 92% số đăng ký. Triển khai kế hoạch thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn 2 xã Hòn Tre và Lại Sơn và 2 xã còn lại…Đồng thời, góp phần tích cực vào việc duy trì tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt trên 98%. Từ 6-14 tuổi đến trường đạt trên 97,5, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, tỉ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99% và tỉ lệ tốt nghiệp cơ sở đạt trên 98%. Ngoài ra, tăng cường việc vận động các cơ quan, tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài huyện tham gia đóng góp quỹ Hội. Phấn đấu năm 2021 tổng các nguồn vận động đạt từ 800 triệu trở lên.

 

Quang cảnh: Đồng chí Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Minh Trị, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Hội khuyến học trên địa bàn huyện đạt được trong năm 2020, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các cấp Hội từ huyện đến cơ sở cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, đồng chí nói: “Các cấp hội cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm được thống nhất tại hội nghị, gắn liền thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện đảng bộ khóa IX, Nghị quyết của Hội các cấp; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình học tập; lưu ý công tác phát triển hội viên đảm bảo kế hoạch và lộ trình; phát huy tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của hội góp phần phát triển các hoạt động giáo dục trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động, phát huy có hiệu quả chức năng của các trung tâm học tập cộng đồng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác thi đua khen thưởng …”. Đồng thời, Đồng chí cũng lưu ý các cấp hội cần tập trung cao nhất các công tác về nhân sự, văn kiện… chuẩn bị tốt nhất Đại hội Khuyến học các cấp trong thời gian tới./.

 

Tin và ảnh: Thanh Vũ