Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

KIÊN HẢI NHỮNG THÀNH TỰU NỖI BẬT TRONG NĂM 2020

(13:51 | 08/01/2021)


Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự chỉ đạo tích cực, có hiệu quả của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải và sự nỗ lực của các ngành, các cấp, sự đồng thuận của nhân dân nên tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá cao so với với cùng kỳ năm 2019...
 

 

Quang cảnh: Ủy ban nhân dân huyện tổng kết công tác điều hành năm 2020. 


Nhận thức rõ những khó khăn, thách thức đặt ra, Thường trực huyện ủy -  Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải đã chủ động cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân huyện trọng tâm về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc cho một số dự án, công trình trọng điểm; tích cực thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư, tạo thuận lợi để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện. Theo đó, kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, đã có 13/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch như: Thu ngân sách 9,7 tỷ đồng, đạt 116,36%; chi ngân sách 380,28 tỷ đồng, đạt 124,31%; tỷ lệ hộ sử dụng điện, nước; huy động trẻ đến trường; lao động qua đào tạo; giảm hộ nghèo, cận nghèo...

 

Quang cảnh: Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã đảo Lại sơn, huyện Kiên Hải.


Toàn huyện hiện có 1.133 phương tiện khai thác hải sản, với tổng công suất 176.742 CV, giảm 102 phương tiện so với năm 2019. Thực hiện khá tốt các giải pháp hỗ trợ các chủ phương tiện khai thác hải sản về vay vốn, khuyến khích các chủ phương tiện chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục ra khơi,…sản lượng khai thác ước đạt 55.245 tấn các loại, đạt 90,82% kế hoạch, giá trị sản xuất khai thác hải sản 2.427 tỷ đồng, đạt 92,4% kế hoạch. Phối hợp với các ngành chức năng cấp tỉnh tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra trên biển, xử lý kịp thời các phương tiện vi phạm các quy định về khai thác hải sản. Nghề nuôi cá lồng bè tiếp tục được nhân dân đầu tư phát triển, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về phát triển nuôi trồng thủy sản quanh các đảo nhằm bù đắp cho phần sụt giảm của khai thác. Triển khai 02 Dự án hỗ trợ nuôi cá lồng bè tại xã Nam Du với số tiền 1 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các hộ dân vay vốn và tham gia tập huấn kỹ thuật nuôi trồng; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 1.141 tấn, bằng 95,08% kế hoạch, tăng 11,32% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nuôi trồng 208,292 tỷ đồng.

 

Quang cảnh: Nghề nuôi cá lồng bè tại xã Lại Sơn.


Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2020, tăng cường các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, đến nay có 2/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Hòn Tre và Lại Sơn); phối hợp với các ngành cấp tỉnh kiểm tra và chỉ đạo việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã An Sơn và Nam Du, đến nay xã An Sơn đạt 17/19 tiêu chí; xã Nam Du cơ bản đạt 19/19.

 

Quang cảnh: Lễ công bố xã Hòn Tre, đạt chuẩn nông thôn mới và xã Văn hóa nông thôn mới. 


Chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên, năm học 2019 - 2020, trong năm hệ thống trường, lớp học, trang thiết bị được quan tâm đầu tư, đã có 03 trường đạt chuẩn cơ sở vật chất về nông thôn mới và 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Chất lượng dạy và học được nâng lên, năm học 2019-2020 tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 100%; hoàn thành chương trình THCS 92,83%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 99,45%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 đạt 100%. Bên cạnh đó; Chất lượng khám chữa bệnh được quan tâm hơn, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, đã khám và điều trị bệnh cho 24.000 lượt bệnh nhân. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 0,75%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 8,36%.

 

Quang cành: Khai giảng năm học mới 2020-2021.


Huyện đã chủ động trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, tổ chức 05 lớp dạy nghề cho 125 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,35%, tư vấn giới thiệu việc làm cho 405 lao động, đạt 101,25%, góp phần tăng thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Hiện toàn huyện còn 01 hộ nghèo, giảm 03 hộ so với năm 2019, chiếm 0,019% và 19 hộ cận nghèo, giảm 01 hộ so với năm 2019 chiếm 0,38%. Có 3/4 xã không còn hộ nghèo.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục thực hiện và đi vào chiều sâu, năm 2020 bình xét đã có 4.084/4,461 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 91,54%, có 10/13 ấp văn hóa, đạt 76,92%, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, bảo đảm an ninh trật tự, hạn chế các tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư. Quốc phòng, an ninh tiếp tục giữ vững và ổn định. Công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Quang cảnh: Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” 


Bên cạnh những kết quả đạt được, Huyện Kiên Hải còn gặp phải một số khó khó khăn nhất định như: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài diễn biến phức tạp dẫn đến nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện không đạt kế hoạch. một số hộ nuôi trồng thủy sản còn mang tính tự phát, bất chấp khuyến cáo của ngành chuyên môn đối với việc lựa chọn mô hình nuôi phù hợp với từng vùng nên xảy ra tình trạng cá chết trên địa bàn xã Hòn Tre. Một số ngư dân chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật về khai thác hải sản; công tác lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa có sự thống nhất đồng bộ giữa các cấp, các ngành làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số công trình, dự án, kéo theo nguồn vốn huy động đầu tư toàn xã hội không đạt kế hoạch. Ý thức của một bộ phận nhân dân về chấp hành pháp luật đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường chưa tốt, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên không tổ chức kịp thời các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tình hình trật tự an toàn xã hội tại một số địa bàn còn diễn biến phức tạp, nổi lên tình trạng mua bán ma túy đá tại một số địa phương, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ ấp văn hóa. 
Năm mới 2021, là năm đầu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung ương, tỉnh tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế biển, đảo nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 8 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021. 

 

Quang cảnh: Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện biểu quyết các chỉ tiêu kinh tế năm 2021.


Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế biển theo nghị quyết Trung ương về chiến lược biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng lên năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của từng loại hình sản xuất theo chỉ đạo của tỉnh. Chú trọng phát triển trong nuôi trồng thủy sản quanh đảo theo hướng gắn với dịch vụ, du lịch, tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, chủ động phòng, trừ có hiệu quả dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung vào những loại hình sản xuất có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên và theo quy mô hộ gia đình.
Tăng cường các biện pháp vận động ngư dân bám biển ổn định sản xuất, chuyển đổi ngành nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao phù hợp với những ngành nghề nhà nước khuyến khích đầu tư, chấp hành tốt các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tăng cường các giải pháp hướng đến chấm dứt tàu cá khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài không báo cáo và không theo quy định. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện tham gia thực hiện các dự án đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện về du lịch, nuôi trồng thủy sản quanh các đảo và trên biển.
Bên cạnh đó, Tăng cường các biện pháp huy động nguồn lực đầu tư thực hiện xây dựng nông thôn mới. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi địa phương trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt của Lại Sơn và Hòn Tre, thực hiện đạt các tiêu chí tại 2 xã An Sơn và Nam Du theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện quản lý chặt chẽ việc xây dựng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi bao chiếm, lấn chiếm đất trái phép, xây dựng không đúng theo quy định. Phối hợp với các ngành chức năng tỉnh trong quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng, tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, bao chiếm, tranh chấp và chặt phá rừng theo các quy định của pháp luật. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học, chú ý giáo dục nhân cách, đạo đức lối sống, kỹ năng, phương pháp học tập cho học sinh các cấp. Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường quốc phòng - an ninh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề xảy ra trên biển.
Với những thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kiên Hải trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2020 đã góp phần thay đổi tích cực diện mạo của huyện, đời sống người dân từng bước được nâng lên một cách đáng kể, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Kiên Giang./.

Bài và ảnh: Thanh Vũ