Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân xã Hòn Tre tổ chức kỳ họp thứ 18 khóa VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021

(16:28 | 30/12/2020)

Hội đồng nhân dân xã Hòn Tre khóa VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 18. Đến dự có Đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, các ban, ngành, đoàn thể xã và các ấp…Đây cũng là kỳ họp thường lệ cuối năm 2020. 

 

Quang cảnh: Hội đồng nhân dân xã Hòn Tre khóa VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 18.


Tại kỳ họp các đại biểu nghe đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thông qua kết quả kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân huyện. Theo đó, kỳ họp lần này nhằm xem xét Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021. Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18.  Báo cáo kết quả giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16 và Báo cáo kết quả thẩm tra của ban Kinh tế xã hội HĐND xã trình kỳ họp. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021. Bên cạnh đó, các Đại biểu HĐND xã còn được nghe thông qua các Tờ trình về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tờ trình về chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2021. 
Cũng tại kỳ họp lần này Hội đồng nhân dân xã thông qua 3 Nghị quyết gồm; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 và Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp trong năm 2021./.
 
 

Tin và ảnh: Trọng Hiếu