Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiên Hải giải ngân trên 39 tỷ đồng

(10:49 | 01/12/2020)

Tin từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kiên Hải cho biết: Từ đầu năm đến nay đã giải ngân cho trên 3.796 hộ vay ở 4/4 xã đảo gồm: Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du với số tiền cho vay hơn 39 tỷ  đồng.

 

Quang cảnh: Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giao dịch tại xã Nam Du, huyện Kiên Hải.


Trong đó, hộ nghèo 4 tỷ 078 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo 5 tỷ 469 triệu đồng, cận nghèo 7 tỷ 270 triệu đồng, nước sạch vệ sinh môi trường 16 tỷ 664 triệu đồng, nhà ở xã hội 720 triệu đồng, giải quyết việc làm 4 tỷ 250 triệu đồng và học sinh sinh viên trên 580 triệu đồng. Nhờ nguồn vốn ưu đãi được giải ngân kịp thời đã tạo điều kiện hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 
Bên cạnh đó, trong thời gian tới phòng giao dịch NHCSXH huyện tăng cường công tác tham mưu và áp dụng hiệu quả các giải pháp trong việc củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách nhằm đạt các chỉ tiêu nợ quá hạn, lãi tồn đọng, huy động vốn, tỷ lệ tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) xếp loại tốt. Phối hợp với chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác ủy thác cho vay tại cấp xã và hoạt động Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn, tình hình sử dụng vốn của người vay. Tập trung triển khai thực hiện cũng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện năm 2020 đạt theo các chỉ tiêu./.

 

Tin và ảnh: Thanh Vũ