Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Ấp Thiên Tuế tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020

(17:51 | 18/11/2020)

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lại Sơn cùng Ban công tác mặt trận ấp Thiên Tuế, tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020. Đến dự có ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Lại Sơn và bà con nhân dân ấp Thiên Tuế.

 

Quang cảnh: Ban công tác mặt trận ấp Thiên Tuế, tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020.


Trong thời gian qua, Ban công tác Mặt trận ấp đã thực hiện tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện quyền làm chủ nhân dân được phát huy và mở rộng; công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân được quan tâm thực hiện; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng phát huy hiệu quả. Trong năm 2020 vận động hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa kết quả bình xét  có 463/488 hộ, đạt 94,88%; ấp đạt ấp Văn hóa năm 2020. Phát động hộ gia đình đăng ký năm 2021 đến thời điểm này có 202/202 hộ đăng ký, đạt 100% đăng ký ấp văn hóa năm 2021. Theo đó, Ban mặt trận ấp phối hợp vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các tôn giáo và nhân dân trên địa bàn ấp được 530 xuất quà, tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 130 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào giao thông nông thôn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã xây dựng, sửa chửa được 500m đường. Vận động xây dựng trên 500m đường Giao thông nông thôn trong ấp, thông qua các chương trình giảm nghèo như giúp đỡ ngày công, giúp đỡ về vốn, về kỹ thuật nuôi trồng hải sản, về giới thiệu việc làm... đã góp phần giải quyết việc làm cho 60 lao động trên địa bàn ấp, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo. Hiện nay trên địa bàn ấp không còn hộ nghèo; hộ cận nghèo 18 hộ chiếm 2,8% so với hộ dân của ấp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. 

 

Quang cảnh: ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải, phát biểu tại Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020 ở ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn,


Phát chỉ đạo tại Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020, ở ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải, ghi nhận, biểu dương những thành tích tiến bộ mà cán bộ và nhân dân ấp Thiên Tuế đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời, ông cũng yêu cầu cán bộ và nhân dân trong ấp cần thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới ông nói: Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở địa phương phải gần dân, tôn trọng nhân dân, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, mở rộng và phát huy dân chủ để nhân dân có điều kiện tham gia giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Mặt khác, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu và trách nhiệm trong công việc trước nhân dân, gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ở ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn. Đoàn kết cùng nhau sản xuất, kinh doanh, chú trọng thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi mô hình nuôi cá lồng bè để phát triển sản xuất, tạo ra công ăn việc làm ổn định. Cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới, đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Thực hiện có hiệu quả xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhà “đại đoàn kết”, không để có hộ đói, giảm hộ nghèo, cận nghèo, hộ khá giàu ngày càng tăng”.

 


Quang cảnh: ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải, đã tặng 05 xuất quà cho 5 hộ cận nghèo tại ấp.

 

Quanng cảnh: Đồng chí Dương Đình Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lại Sơn, tăng giấy khen cho các cá nhân. 


Dịp này, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải, đã tặng 05 xuất quà cho 5 hộ cận nghèo trên địa bàn ấp và Ủy ban nhân xã tặng giấy khen thưởng cho 06 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ