Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(17:50 | 12/11/2020)

Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020, đến dự có đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo ban, ngành, đoàn, thể huyện. Hội nghị do ông Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch, Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chủ trì hội nghị…
 
 

 

Quang cảnh: Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.


Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, các cấp, các ngành và sự ủng hộ, đồng thuận của toàn xã hội, thật sự trở thành cuộc vận động lớn, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Những giá trị văn hóa truyền thống ngày càng được củng cố và phát huy tốt hơn, như mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau; việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc được chú trọng. Qua 20 năm đã xây dựng được 05 cụm panô cố định, kẻ vẽ 40 panô, cắt dán, in kỹ thuật số trên 800 băng rôn tuyên truyền nhân các sự kiện chính trị của địa phương, đất nước; 09 chương trình văn nghệ tuyên truyền lưu động và nhiều chương trình tuyên truyền trên sân khấu, tuyên truyền miệng, cổ động trực quan tạo được sinh khí phấn khởi và cổ vũ cho phong trào trong nhân dân trong những năm qua. Theo đó, các phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên ngày càng tăng theo thống kê hàng năm, năm 2000 chiếm khoảng 15% so với dân số; năm 2019 chiếm khoảng 25%. Tính đến hiện nay có nhiều câu lạc bộ được thành lập và duy trì sinh hoạt thường xuyên như: câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ đờn ca tài tử, câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền.

 

Quang cảnh: ông Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch, Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2020, phát biểu khai mạc.


Phát biểu khai mạc tại hội nghị ông Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch, Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2020 nói: “Hoạt động Văn hoá thông tin, tuyên truyền thường xuyên được tổ chức, các phong trào văn hoá, văn nghệ có bước phát triển rõ rệt, khai thác tốt các tiềm năng, bước đầu thực hiện được xã hội hoá công tác văn hoá thông tin - thể dục thể thao, các hoạt động văn hoá truyền thông, văn hoá lễ hội cơ bản đã được khôi phục; công tác tuyên truyền cổ động các sự kiện chính trị, các ngày lịch sử, các ngày lễ lớn của dân tộc và của địa phương luôn luôn là đề tài phong phú được thể hiện trên sân khấu, qua các hội thi, hội thao. Hoạt động Văn hoá thông tin - Thể thao đã đi vào chiều sâu, tác động và duy trì được phong trào văn hoá - văn nghệ ở cơ sở. Nhìn chung đời sống văn hoá, tinh thần của địa phương có bước phát triển, cơ bản đã đáp ứng được một phần yêu cầu hưởng thụ của nhân dân, góp phần vào hoàn thành được nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phong trào đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội tham gia, góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và nhiều lĩnh vực khác trong đời sống xã hội”.
Bên cạnh đó, công tác đăng ký và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm được tiến hành đúng quy trình, thực hiện công khai dân chủ; thực hiện tốt biểu dương, khen thưởng những hộ gia đình văn hóa tiêu biểu vào dịp kỷ niệm Ngày Đại đoàn kết dân tộc và Ngày Gia đình Việt Nam. Từ đó khơi dậy phong trào trong mỗi người dân, được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng. Đến nay, toàn huyện có 3.948 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 88,44%, tăng hơn 19% so với năm 2000. Nhiều hộ được công nhận đạt gia đình văn hóa nhiều năm liền, gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc, có 9/13 ấp đạt chuẩn văn hóa, đạt 69,23% tăng hơn 60% so với năm 2000, có 56/57 đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 98.24%, tăng hơn 35% so với năm 2000. Các phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thông qua các giải thể thao giao hữu, các ngày lễ hội sự kiện chính trị địa phương. Tính đến hiện nay có nhiều câu lâc bộ được thành lập và duy trì sinh hoạt thường xuyên như: câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ đờn ca tài tử, câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền….Từ đó, cuộc vận động từng bước đi vào nền nếp và đã tạo được sự chuyển biến tích cực, nhận thức của cán bộ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động, tích cực tham gia phong trào theo các tiêu chí đăng ký với quy mô chất lượng ngày càng cao và đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.
 

Quang cảnh: Hoạt động văn hóa văn nghệ.


Phát huy những kết quả đã được trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025 như: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu. Phải coi trọng xây dựng văn hóa từ trong cấp ủy Đảng, trong bộ máy Nhà nước, mà nội dung quan trọng là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu từ 90% trở lên hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa. Ấp từ 92% trở lên ấp đạt chuẩn văn hóa. Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 04/04 xã. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ 95% trở lên đạt chuẩn văn hóa và tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao đạt 28%. Đồng thời, hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.

 

Quang cảnh; đ/c Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải, phát biểu chỉ đạo.


Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải, đã biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, giai đoạn 2000 - 2020.  Qua đó, đồng chí cũng yêu cầu Ban chỉ đạo cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí nhấn mạnh: “Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và tổ chức thành viên cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.  Nhất là trong từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu cao vai trò gương mẫu. Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo 5 nội dung được xác định và các phong trào khác để hỗ trợ thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong toàn huyện lên một tầm cao mới. Tăng cường tôn vinh, biểu dương khen thưởng những cá nhân, gia đình, tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt, kinh nghiệm hay. Phải coi trọng công tác tuyên truyền vận động trong cộng đồng và trong gia đình, giáo dục gia đình là nền tảng để xây dựng nhân cách con người ngay từ khi mới lọt lòng cho đến khi trưởng thành, rồi mới đến giáo dục văn hóa trong trường học, giáo dục nhân cách sống của con người của hệ thống chính trị. Do đó xây dựng gia đình văn hóa là một mục tiêu, động lực đồng thời là một giải pháp quan trọng để góp phần phòng ngừa xã hội ngăn chặn tiêu cực, tê nạn xã hội và tội phạm. Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền biến mục tiêu của phong trào trên thành mục tiêu và quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân ở từng địa phương để huy động tốt các nguồn lực và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao hơn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời gian tới”.

 

 Quang cảnh: Đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kiên Hải, tặng giấy khen cho các tập thể. 


Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, giai đoạn 2000 - 2020./.

 

Tin và ảnh: Thanh Vũ